Behandeling


1e consult:
Iedereen is anders, dus elke behandeling door de diëtist is maatwerk. Tijdens het eerste bezoek aan de diëtist zal ik u daarom veel vragen : over uw eetgewoontes, uw gezondheid, uw medische gegevens, uw verwachtingen en uw wensen. Daarna maak ik  een behandelplan en een persoonlijk advies.
Het eerste consult duurt ongeveer 45-60 minuten.

 

Vervolgconsult:
In de volgende consulten zal ik u uitleg geven en informatie geven over voeding, deze aanpassen aan  uw persoonlijke situatie en samen met u zoeken naar oplossingen voor eventuele knelpunten.
Een vervolgconsult duurt ongeveer 15-30 minuten.

 

Behandeltijd: 
De behandeling door de diëtist bestaat uit meer dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. De diëtist voert bij voorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gesneden advies op en heeft mondeling en schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

 

Privacy:
In de behandeling is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Klachtenregeling:
Bent u niet tevreden over de behandeling en komen we er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort)