Vergoeding


Vanaf 2012 wordt de diëtist vergoed vanuit de aanvullende verzekering of via gecoördineerde multidisciplinaire zorg zoals bij diabetes melltius. In uw polisvoorwaarden kunt u nakijken wat uw aanvullende verzekering vergoed.
Vanaf september 2011 is de diëtist vrij toegankelijk, echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling door de diëtist zonder verwijzing, raadpleeg ook hiervoor uw polisvoorwaarden.

 

Tarieven:
Wanneer u de kosten van een consult zelf wilt betalen, gelden de volgende tarieven:

 

Tarieven per 1 januari 2011 en 2012 (deze tarieven gelden voor niet gecontracteerde zorg):

 

Behandeling per kwartier

€ 15,00

In deze praktijk is hiervan afgeleid:

 

1e Consult ( 5 x 1 kwartier)

€ 75,00

1e Consult (6x 1 kwartier)

€90,00

Vervolgconsult (1x 1 kwartier)

€ 15,00

Vervolgconsult lang( 2 x 1 kwartier)

€ 30,00

Telefonisch-/ e-mail consult (1 x 1 kwartier)

€ 15,00

Groepsbehandeling per kwartier per persoon

€ 15,00

Toeslag voor huisbezoek

€ 30,00

Niet tijdig afgezegde of niet nagekomen afspraak vervolgconsult

€ 15,00

Niet tijdig afgezegde of niet nagekomen afspraak 1e consult

€45.00

 

Toelichting behandeltijd


De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit twee componenten:
1. de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
2. de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.
Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd.
De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.